Archiwum wydarzeń

Jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z wykorzystaniem pomocy rozwojowych M. Montessori?

W czwartkowe popołudnie 11.05.2023 studenci i studentki kierunku Pedagogika SWPW w Płocku uczestniczyli w warsztatach „Jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z wykorzystaniem pomocy rozwojowych M. Montessori?”.

Celem warsztatów było wskazanie sposobów pomocy uczniom z trudnościami w nabywaniu umiejętności tzw. szkolnych.

Spotkanie prowadziła dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak.