Archiwum wydarzeń

Walka z przemocą w dobie koronawirusa

W sierpniu 2021 r. odbyły się 2-dniowe szkolenia pt. „Walka z przemocą w dobie koronawirusa”, w których uczestniczyli studenci kierunku Pedagogika naszej Uczelni.

Uczestnicy szkolenia zdobyli umiejętności potrzebne w zakresie profilaktyki przemocy, zasad prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy. Nauczyli się rozpoznawać przypadki przemocy oraz uzależnień wpływających na przemoc. Uzyskali wiedzę na temat przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie. Nabyli umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc. Zdobyli umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty” oraz wiedzę na temat sposobów pomocy rodzinie dotkniętej przemocą w dobie koronawirusa.

Szkolenie realizowane było przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” przy współpracy Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.