Archiwum wydarzeń

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

W dniach 06.12.2020 r. oraz 18.11.2020 r. w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem odbyły się wykłady online „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

Wykład prowadził Pan Jarosław Jezierski –  wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który w przystępny i ciekawy sposób opowiedział uczestnikom o zagrożeniach w Internecie, a jednocześnie jak ustrzec się problemów związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Prowadzący przedstawił również sposoby na poprawę bezpieczeństwa informacji, jakie zamieszczamy m.in.  na portalach społecznościowych.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, absolwentów i wykładowców, którzy mogli dowiedzieć się, jak praktycznie można się zabezpieczyć przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z najnowszych technologii. Pamiętajmy, że tylko świadomość istniejących zagrożeń pozwala nam na ich efektywne eliminowanie, a dbanie o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wymaga od nas często więcej uwagi i wysiłku, niż troska o bezpieczeństwo w świecie realnym.

Moduł realizowany jest w ramach programu „Nowoczesne zarządzanie biznesem” we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową. Celem jest kształtowanie właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych, a także odpowiedniej świadomości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.