Archiwum wydarzeń

Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym

Studenci Wydziału Administracji w Płocku oraz w filii w Wyszkowie w ramach projektu „Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” w dniach 24.03.2019, 07.04.2019, 27.04.2019 uczestniczyli w wykładach: Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać ? oraz Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm.

Studenci zostali wprowadzeni w tematykę dotyczącą minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Uzyskali również wiedzę na jakich zasadach działają Biura Informacji Gospodarczej, jakie narzędzia udostępniają do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów, a także jakie są sposoby wsparcia tych grup w odzyskiwaniu zaległych należności finansowych. W wystąpieniu zwrócono uwagę na konieczność zabezpieczania własnych danych przed ich wykorzystaniem przez nieuprawnione osoby np. w celu wyłudzenia kredytu.