Archiwum wydarzeń

Spotkanie informacyjno- metodyczne w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku

We wtorek 3 marca 2020 r. Biuro Karier Zawodowych uczestniczyło w spotkaniu informacyjno- metodycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku we współpracy z MSCDN w Płocku. W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi, nauczyciele praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele LS Airport Services S.A. (LSAS), z którymi szkoła podpisała porozumienie w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia: technik eksploatacji portów i terminali.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich przedstawił ofertę edukacyjną na nowy rok szkolny, a uczniowie zaprezentowali swoje pracownie. Omówione zostały wyzwania współczesnego rynku pracy, możliwości kształcenia uczniów i nauczycieli na lokalnym rynku pracy oraz narzędzia pracy doradcy zawodowego. Podczas spotkania zaakcentowano istotę współpracy szkół z lokalnymi instytucjami  w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego.