Archiwum wydarzeń

Spotkanie członków Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego

21 lutego 2020 r. w siedzibie Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Olsztynie odbyło się spotkanie członków Paktu Dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem licznie przybyłych uczestników przez Wiesława Drożdżyńskiego – Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, który w swym wystąpieniu podkreślili potrzebę i znaczenie współpracy członków PAKTu.

W pierwszej części spotkania wystąpił Pan Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, który wygłosił prelekcję pn. „Wpływ niebezpiecznych substancji zawartych w suplementach diety, napojach energetyzujących oraz e-papierosach na funkcjonowanie człowieka”.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Liderzy zespołów podsumowali działania zrealizowane przez zespoły zadaniowe paktu w 2019 roku. Następnie poszczególne zespoły opracowały zadania na kolejny rok 2020.

PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego jest wojewódzką platformą współpracy praktyków poradnictwa zawodowego, opiera się na dobrowolnym porozumieniu, tj. deklaracji kilkudziesięciu niezależnych od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązały się do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filia w Iławie w październiku 2019 r. została członkiem-partnerem partnerstwa lokalnego koordynowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Głównym celem powołania, a następnie funkcjonowania partnerstwa jest zintegrowanie środowisk zaangażowanych w rozwiązywanie problemów związanych z doradztwem zawodowym w województwie poprzez współpracę instytucji rynku pracy i edukacji, a także połączenie sił, pomysłów i przedsięwzięć prowadzących do podniesienia jakości i efektywności poradnictwa zawodowego na Warmii i Mazurach. Pakt ma pełnić rolę ogniwa spajającego działania praktyków doradztwa zawodowego reprezentujących różne instytucje i organizacje.