Archiwum wydarzeń

Warsztaty z PKN Orlen – supermoce w komunikacji

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku we współpracy z PKN Orlen zorganizowało 14 czerwca bezpłatne warsztaty podnoszące kompetencje miękkie.

W trakcie warsztatów studenci przekonali się o swoich supermocach w komunikacji,  poznali techniki komunikacji pomocne w biznesie oraz przekonali się jak ich sposób komunikacji jest odbierany przez innych.

Było trochę zabawy, a trochę poznawania siebie. Uczestnicy rozwiązywali również Test osobowości Hartmana (autor książki „Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach”). Test czterech kolorów należy do najbardziej znanych i popularnych testów na świecie.

Badania związane z testem kolorów mają praktyczne zastosowanie w rekrutacji, rozwoju pracowników, a także przy określaniu profili i predyspozycji zawodowych, planowaniu karier i ścieżek edukacyjnych Każda z nich odpowiada za inny styl zachowań i reakcji. Można je podporządkować:

  • Niebieski – analityk, organizator
  • Biały – wizjoner, budowniczy
  • Czerwony – przywódca
  • Żółty – pomysłodawca, kreator nowych idei

Główną ideą kwestionariusza Hartmana to podejście, że wszyscy ludzie mają jeden z czterech “motywów przewodnich”. Kolory te pokazują, jakie cechy ma osoba i jak te cechy odpowiadają ogólnej osobowości danej osoby. Kolory są uważane za motywy, w których człowiek kieruje się motywem, który je definiuje.