Dla Studenta

Dlaczego warto praktykować ?

Rola praktyk z pewnością jest nie do przecenienia. Warto mieć to na uwadze, niezależnie od tego, czy  jesteśmy pracodawcą, czy przyszłym pracownikiem.

Doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, jeśli zależy nam na rozwoju, utrwalaniu wiedzy, nabyciu dodatkowych umiejętności – nie tylko zawodowych, ale również społecznych to warto to zdobyć w trakcie studiów np. odbywając praktykę studencką. Taka forma kształcenia niesie ze sobą wiele korzyści.

Praktyka nie powinna być  wyłącznie informacją w CV, czy wpisem w kartę egzaminacyjną. Odbycie praktyki jest okazją do zdobycia dodatkowych kompetencji.

Podczas praktyki mamy szansę  poznać branże, z którą chcemy się związać w przyszłości. Możemy także rozwijać umiejętności miękkie, takie jak:  komunikatywność, kreatywność, współpraca w grupie, zarządzanie czasem, orientacja na cele i własna inicjatywa.  Z badań wynika, że takich kompetencji pracodawcy oczekują najbardziej u kandydatów do pracy.

W niektórych firmach praktykanci wyłaniani są podczas rekrutacji, dzięki czemu mają okazję oswoić się z procesem, w którym będą uczestniczyć w przyszłości, a stres i trema mogą być później mniejsze. Zdobyte doświadczenia rekrutacyjne uczą też etykiety biznesowej i budowania profesjonalnego wizerunku.

Udział w praktykach to okazja, aby wyjść poza uczelnianą teorię i sprawdzić jak zdobytą wiedzę akademicką można wykorzystać do realizacji praktycznych projektów i zastosować w codziennej pracy.

W trakcie praktyki poznajemy strukturę firmy oraz obowiązki na określonym stanowisku. Mamy możliwość szlifowania swoich umiejętności pod okiem najlepszych fachowców, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie. Nawiązujemy relacje służbowe z przełożonymi, współpracownikami i klientami. Poznajemy ludzi, z którymi możemy wymieniać się wiadomościami i dzielić spostrzeżeniami. Znajomości zawodowe są cenne na każdym etapie kariery.  

Praktyki sprawiają, że poznajemy różne oblicza zawodu, którego się uczymy. Doświadczając codziennych sytuacji zawodowych możemy się przekonać, czy się do niego nadajemy, czy to jest faktycznie to, co chcemy w życiu robić. Dzięki praktykom można doprecyzować własne zainteresowania zawodowe.

Dla wielu studentów praktyka to pierwszy kontakt z pracą, dla innych to po prostu zgłębienie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów.

Warto sumienne realizować powierzone obowiązki, a także wykazywać się kreatywnością, otwartością na wiedzę, samodzielnością i inicjatywą. Firmy cenią pracowników za zaangażowanie, jasność umysłu, chęć rozwoju, ale również za innowatorskie podejście do kwestii problemowych i za elastyczność. Rozwój kariery zawodowej zależy od nas samych, od nastawienia i motywacji, a starania mogą sprawić, że praktyka zamieni się w umowę o pracę.