Archiwum wydarzeń

Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku

Studenci naszej Uczelni mają możliwość uczestnictwa w projekcie pn. Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo Naukowe Płockie, a współorganizatorem jest Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W ramach warsztatów przewidziano realizację następujących treści:

 1. Praca w zespole jako współpraca przy realizacji zadań/projektów
  Zagadnienia poruszane w tym module, to m.in.: czym jest zespół, rodzaje zespołów, cechy skutecznego zespołu, cykl życia zespołu, wady i zalety pracy zespołowej.
 2. Komunikacja w zespole
  Zajęcia obejmują m.in.: znaczenie i zasady skutecznej komunikacji w zespole, komunikacji na zasadach partnerskich.
 3. Nowe technologie w pracy grupowej
  Tematyka modułu to m.in.: idea pracy zespołowej/projektowej z wykorzystaniem narzędzi w chmurze, optymalizowanie pracy zespołów projektowych dzięki wykorzystaniu narzędzi do pracy i współpracy zdalnej.
 4. Planowanie i organizacja pracy zespołowej
  Zagadnienia poruszane w tym module, to m.in.: zasady ustalania i komunikowania celów, syndrom myślenia grupowego, proaktywność i plany awaryjne oraz ich znaczenie w skutecznej pracy zespołowej.
 5. Emocje/ konflikty w zespole oraz sposoby ich rozwiązywania
  Zajęcia obejmują podstawowe informacje nt. konfliktu, dynamiki konfliktu, zapobiegania konfliktom, komunikacji w rozwiązywaniu konfliktów, asertywności w relacjach grupowych oraz pracy z emocjami w zespole.
 6. Lider/ przywództwo w pracy zespołowej
  Zagadnienia poruszane w tym module, to m.in.: rola lidera, budowanie autorytetu lidera, przywództwo w zmieniającym się otoczeniu, motywowanie członków zespołu oraz zarządzanie zespołem.

Projekt „Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku” współfinansowany jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu br. i potrwa do połowy grudnia.