Archiwum wydarzeń

„Jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z wykorzystaniem pomocy rozwojowych M. Montessori?”

W czwartek 20.10.2022 odbyły się warsztaty „Jak pomóc dziecku ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi z wykorzystaniem pomocy rozwojowych M. Montessori?”. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele szkół z Płocka i okolic oraz studenci naszej uczelni.

Spotkanie prowadziła dr Elżbieta Pędraszewska-Iskrzak

Program warsztatów obejmował elementy:

Utrwalanie znajomości cyfr; ukazanie aspektu parzystości i nieparzystości; kojarzenie cyfr – kolorystyka w matematyce Montessori; dodawanie na kolorowych belkach; przemienność dodawania: praca z kolorowymi perłami; kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania: praca z tablicą dodawania i odejmowania; kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia: praca z tablicą mnożenia i dzielenia; przedstawienie pomocy do nabywania umiejętności językowych (w tym grafomotorycznych); praca z globusami.