Archiwum wydarzeń

Pokonaj stres – metody skutecznego radzenia sobie ze stresem

11 kwietnia 2019 Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprosiło studentów i absolwentów na bezpłatne warsztaty: Pokonaj stres – metody skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Zakres tematyczny spotkania:
1.Definicja stresu
2.Przyczyny stresu – stresory – sytuacje trudne
3.Reakcje na stres – objawy fizjologiczne, psychologiczne i behawioralne
4.Konsekwencje długotrwałego stresu
5.Techniki radzenia sobie ze stresem

Stres jest naturalną reakcją organizmu, nieodłącznym elementem naszego życia. Nie jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji stresowych, ale możemy mieć nad nim kontrolę i zaradzać jego skutkom.
Twórca pojęcia stresu – Hans Selye – powiedział „ Jak długo będziemy żyć, tak długo nie uda nam się uniknąć stresów. Możemy jednak nauczyć się, jak minimalizować ich szkodliwe skutki”. Pierwszym krokiem do tego, jest poznanie mechanizmów działania stresu, uświadomienie sobie, jakie są jego przyczyny, objawy i długotrwałe konsekwencje.
Czasami stres miewa charakter mobilizujący, bywa też destrukcyjny, jednak to my decydujemy, jaką rolę w naszym życiu odgrywa STRES !

Warsztaty były prowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP oraz Przewodniczącego KRASP – Gra o Karierę „Gra o karierę – Biura Karier dla Ciebie”

https://graokariere.wordpress.com/