Archiwum wydarzeń

Spotkanie z przedstawicielem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

22 lutego 2023 r. Biuro Karier Zawodowych we współpracy z przedstawicielem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Panem Piotrem Żmudzkim zorganizowało stoisko na terenie naszej uczelni, gdzie studenci oraz wykładowcy mogli pozyskać materiały oraz dodatkowa wiedzę o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem skierowany jest do polskiego środowiska akademickiego (nauczycieli akademickich, studentów oraz organizacji studenckich) i działających w ich otoczeniu środowisk biznesowego oraz opiniotwórczego. Misją programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, wykształcenie umiejętności zarządzania ryzykiem finansowym w działaniach biznesowych i życiu osobistym, a także budowanie wiedzy na temat rynku finansowego oraz wykształcenie przedsiębiorczych zachowań.

Program realizowany jest od roku 2009 i funkcjonuje w ponad 130 polskich uczelniach. Należy do grona największych programów edukacji ekonomicznej i powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej, przy wsparciu i zaangażowaniu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem ma przygotować odbiorców do jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce swojej przyszłej aktywności zawodowej. Stanowi połączenie doświadczeń naukowych i dydaktycznych z wiedzą praktyczną.