Witaj na stronie Biura Karier Zawodowych

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zostało powołane, aby wspierać studentów i absolwentów Uczelni w zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego oraz efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zadaniami Biura Karier Zawodowych są m.in.:
• działania doradcze i szkoleniowe: poradnictwo indywidualne, testy psychologiczne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą;
• działania informacyjne: udostępnianie informacji o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, procedurach rekrutacyjnych;
• działania badawcze: badania ankietowe studentów i absolwentów,
• organizacja szkoleń i warsztatów;
• organizacja prezentacji firm na uczelni,
• udostępnianie informacji o ofertach pracy, stażu, praktyk
• współpraca z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy

Zadania Biura Karier Zawodowych adresowane są do przyszłych, potencjalnych kandydatów na studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, studentów jak i absolwentów Uczelni.

Biuro Karier Zawodowych zostało założone w 1997 roku i działa jako autonomiczna jednostka Uczelni. Z dniem 3 listopada 2003 roku zostało wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i otrzymało stosowny certyfikat nr 193. Od kwietnia 2003 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier.