Archiwum wydarzeń

Komunikacja interpersonalna w praktyce społecznej

10 grudnia 2019 r. studenci i absolwenci naszej Uczelni uczestniczyli w warsztacie Komunikacja interpersonalna w praktyce społecznej.

Prowadzenie rozmów z innymi ludźmi i osiąganie porozumienia jest dla wielu z nas czymś zupełnie oczywistym. Praktyka pokazuje jednak, że mało kto jest w stanie efektywnie komunikować się z drugim człowiekiem. Umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi ludźmi to wartość doceniana zarówno w codziennym życiu, jak i w pracy zawodowej, bez względu na wykonywaną profesję. Obejmuje wiedzę na temat relacji międzyludzkich, zdolności do samopoznania i wglądu w sytuację innych. Uczestnicy warsztatów zyskali wiedzę na temat tego, jak i co mówić w określonych sytuacjach, w jaki sposób panować nad gestami czy mimiką i jak przełamywać wszelkie bariery komunikacyjne.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Definicje i modele komunikacji interpersonalnej
  • Rodzaje i typy komunikacji – komunikacja werbalna, a komunikacja niewerbalna
  • Znaczenie i funkcje komunikacji
  • Komunikacja bez przemocy wg Marshalla Rosenberga
  • Empatyczna komunikacja w praktyce

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Filia w Płocku.