Archiwum wydarzeń

Warsztaty wprowadzające do pedagogiki Montessori wieku przedszkolnego

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku we współpracy z Siecią Placówek Tosi i Franka zorganizowało Warsztaty wprowadzające do pedagogiki Montessori wieku przedszkolnego.

Warsztaty odbyły się w SWPW w Płocku 15 stycznia 2020 r. i były skierowane do studentów Pedagogiki.

Studenci dowiedzieli się na czym polega pedagogika montessori oraz poznali praktyczne aspekty pracy z dziećmi.

Metoda Montessori to system wychowawczy opracowany przez włoską lekarkę i psychologa – Marię Montessori.
Maria Montessori była włoskim lekarzem, pedagogiem, antropologiem i psychologiem. Pięćdziesiąt lat swojego życia poświęciła pracy z dziećmi różnych narodowości, ras, o różnej kondycji fizycznej i umysłowej i różnorodnym statusie materialnym.
Stworzona przez nią pedagogika jest oparta na dokładnej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich.
Dzieci poznają świat i uczą się go poprzez wszystkie pięć zmysłów, nie tylko słuchając, obserwując czy czytając. Według własnego planu uczą się tego, na co mają ochotę w danej chwili, wybierając z setek możliwości.