Archiwum wydarzeń

Zasoby informacyjne statystyki publicznej

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie Oddział  w Płocku 21 listopada 2019 r. zorganizowało dla studentów i absolwentów  warsztat z elementami ćwiczeń: Zasoby informacyjne statystyki publicznej

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

Struktura resortu statystyki publicznej, sposoby pozyskiwania i udostępniania danych, zawartość Portalu Informacyjnego GUS stat.gov.pl oraz baz i banków danych, sposoby korzystania z Dziedzinowych Baz Wiedzy i Banku Danych Lokalnych.

Uczestnicy uzyskali widzę, gdzie wyszukiwać potrzebne informacje i jak generować zestawienia, poznali również zawartość Portalu Geostatystycznego.

Dodatkowo został zaprezentowany dostęp do publikacji i wydawnictw statystycznych, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz statystyk międzynarodowych Eurostat.

Prowadząca: Sylwia Drozd, Statystyk ds. promocji i edukacji statystycznej