Współpraca

Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku zaprasza do współpracy przedstawicieli firm i instytucji w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy, praktyk, staży, pracy dorywczej oraz wolontariatu dla studentów i absolwentów.

Ze strony Biura Karier Zawodowych proponujemy bezpłatnie:

  • zamieszczenie ogłoszeń oraz promocję inicjatyw pracodawców na stronie internetowej, na profilu facebook Biura Karier Zawodowych oraz na tablicy ogłoszeń,
  • organizację spotkań, warsztatów i szkoleń – z chęcią zorganizujemy spotkanie przybliżające studentom specyfikę pracy w Państwa firmie, w danej branży i na określonych stanowiskach. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki warsztatów i szkoleń – wszystkie sugestie z chęcią rozważymy,
  • wysłanie informacji o planowanym wydarzeniu oraz o konkursach skierowanych do studentów i absolwentów,
  • propagowanie katalogów, broszur, ulotek i plakatów promujących działalność firmy, wśród studentów i absolwentów na terenie Uczelni.

W celu zamieszczenia oferty w serwisie Biura Karier Zawodowych SWPW w Płocku prosimy o przesłanie na adres mailowy: praca@wlodkowic.pl zredagowanych ogłoszeń zawierających:
• Nazwę pracodawcy (jeśli charakter prowadzonej rekrutacji jest ukryty, prosimy o podanie tej informacji w treści wiadomości)
• Nazwę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja
• Krótki opis oferty / ramowy zakres obowiązków
• Oczekiwania względem kandydatów
• Miejsce pracy
• Dane kontaktowe dla kandydatów
• Datę ważności oferty