Wydarzenia studenckie

Uczelnia Dostępna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wszyscy studenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu i ułatwią dostęp do oferty Uczelni. Szczególnie chcemy wspomóc osoby z niepełnosprawnościami.

Wsparcie realizowane jest w ramach realizacji projektu „Równość w edukacji 2.0 – kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku o numerze POWR.03.05.00-00-A070/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

W ramach projektu odbywają się konsultacje dla studentów
Każdy student może skorzystać z bezpłatnych usług: asystenta dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami, specjalisty od technologii wspierającychpsychologa.

Wsparcie psychologicznemgr Paula Dobaczewska
e-mail: pauladobaczewska@wp.pl

W ramach wsparcia można skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, które przeżywają trudności ze względu na zwiększony poziom stresu, lęku, napięcia, mają problemy emocjonalne, mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, poszukują wsparcia w sytuacjach kryzysowych lub chcą się rozwijać i wzmacniać poczucie własnej wartości. Spotkania mają charakter konsultacyjny, co oznacza, że po rozpoznaniu problemu psycholog wskazuje optymalną formę wsparcia. Osobom, które będą korzystać z  konsultacji zapewniamy całkowitą dyskrecję.

Asystent dydaktyczny dla osób z niepełnosprawnościami – Dorota Lewandowska 
e-mail: 
lewandowska.d53@gmail.com

 Wspiera studentów  w procesie kształceniaCelem konsultacji z asystentem dydaktycznym jest utrzymywanie kontaktu oraz wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami
i innych osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w pełnym dostępie do procesu kształcenia. Zadaniem Asystenta dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami jest pomoc w przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej, korzystaniu z biblioteki, kontaktach z dziekanatem, wykładowcami. Asystent służy pomocą w czasie ćwiczeń i wykładów, wpiera studenta
w bieżącej pracy w czasie  zajęć dydaktycznych w roku akademickim.

Specjalista od technologii wspierającychKatarzyna Skupniewska 
e-mail: 
katarzyna.skupniewska@gmail.com

Specjalista od technologii wpierających pomaga w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Prowadzi indywidualne konsultacje, pomaga w diagnozie barier
i dostosowaniu rozwiązań usprawniających realizację procesu kształcenia.

W związku z istniejącą w kraju sytuacją epidemiczną konsultacje mogą odbywać w formie zdalnej na platformie WLODEK (www.wlodek.edu.pl) lub w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku al. Jana Kilińskiego 12; 09-402 Płock; Bud. A pok. 20

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu i bezpłatnych konsultacji

Pod numerem telefonu: 24-36-64-114 lub 24-36-64-132; e-mail: projekt_ud@wlodkowic.pl

DYŻURY SPECJALISTÓW

Wsparcie psychologiczne – mgr Paula Dobaczewska
08.03.2021 w godz. 14.00-18.00
11.03.2021 w godz. 14.00-18.00
16.03.2021 w godz. 15.00-19.00
17.03.2021 w godz. 14.00-18.00
23.03.2021 w godz. 15.00-19.00
31.03.2021 w godz. 14.00-18.00

Asystent dydaktyczny dla osób z niepełnosprawnościami – mgr Dorota Lewandowska
21.03.2021 w godz. 9.00-13.00
27.03.2021 w godz. 11.00-15.00

Specjalista od technologii wspierających – mgr Katarzyna Skupniewska
20.03.2021 w godz. 11.30-15.30
28.03.2021 w godz. 10.00-14.00