Wydarzenia studenckie

Praktyki w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ,,Głos Młodych’’

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju ,,Głos Młodych’’ zaprasza studentów do odbycia praktyk.

Oferujemy:

– praktyki uczelniane oraz praktyki w celu zdobycia doświadczenia (pozauczelniane)

Praktyki odbywają się zdalnie.

Podczas praktyk uwzględniamy Regulaminy i Programy Praktyk.  

Po zakończeniu współpracy wystawiamy wymagane przez daną uczelnię dokumenty, a najlepsi otrzymują referencje bądź rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnięć i umiejętności.

Minimalny wymiar praktyk w naszej Fundacji wynosi 160 godzin (preferowane dłuższe współprace).

Organizujemy praktyki z zakresu tłumaczeń, dziennikarstwa, redakcji, copywritingu, SEO copywritingu, social media, marketingu internetowego, grafiki, programowania, HR, administracji, zarządzania i prawa w biznesie, prawa, księgowości, europeistyki, prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych, wschodoznawstwa oraz marketingu politycznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacjaglosmlodych.org/praktyki/

CV, Regulamin Praktyk, Program Praktyk oraz inne niezbędne dokumenty z uczelni prosimy przesyłać na adres:  rekrutacjaglosmlodych@gmail.com lub rekrutacja@fundacjaglosmlodych.org .

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Józefem Protasewiczem – prezesem zarządu Fundacji pod numerem: 794-250-440