Wydarzenia studenckie

Projekt Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent”

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent” dający szansę osobom niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

Projekt jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:
posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie).

Uczestnikom oferowane są:
szkolenia i kursy zawodowe,
naukę języków obcych,
płatne staże zawodowe,
doradztwo i coaching.
Kursy, szkolenia i staże mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255