Wydarzenia studenckie

Uczelnia Dostępna – Dyżury specjalistów w czerwcu 2021

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku wszyscy studenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu i ułatwią dostęp do oferty Uczelni. Szczególnie chcemy wspomóc osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu odbywają się bezpłatne konsultacje dla studentów, a każdy student może skorzystać z bezpłatnych usług: asystenta dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami, specjalisty od technologii wspierających, psychologa.

Wsparcie realizowane jest w ramach realizacji projektu „Równość w edukacji 2.0 – kompleksowy program wsparcia w zakresie dostępności w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku o numerze POWR.03.05.00-00-A070/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.