Wydarzenia studenckie

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Celem kampanii jest promowanie wśród naszych klientów – świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Naszym celem jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Osoby młode – uczniowie, studenci mogą realnie wpływać na zachowania swoich bliskich, seniorów: pokazać, nauczyć i wytłumaczyć jak korzystać z rachunku w banku i poruszać się w internecie, mają duże kompetencje cyfrowe, dlatego też naszą kampanię kierujemy również do nich.

Bezpieczny e-senior

Osoby starsze, z racji swojego wieku, często są wykluczone cyfrowo, a co za tym idzie, również społecznie. W dużej mierze jest tak dlatego, że nie mają wiedzy o możliwościach i wygodzie, jakie daje współczesna technika informatyczna. Wielu seniorów nie korzysta na co dzień z sieci, nie robi zakupów on-line, nie płaci rachunków przez internet, nie używa komunikatorów do kontaktu z biskimi i znajomymi. Wydaje im się to zbyt trudne i skomplikowane. Do tego pandemia zwiększyła jeszcze wszechobecność nowych technologii. Za ich rozwojem osoby starsze często nie nadążają. Wszystko to sprawia, że seniorzy w ogóle rezygnują z obecności w cyfrowym świecie.

Dlatego też tak ważna jest edukacja informatyczna i finansowa seniorów. Umiejętność korzystania z urządzeń cyfrowych, internetu i usług elektronicznych, świadomość zagrożeń i znajomość zasad bezpieczeństwa w sieci, zwłaszcza teraz w czasie pandemii COVID 19, pomogą seniorom uchronić się przed niebezpieczeństwami.

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-