Praktyki Staże

Praktyki w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Asystent w Wydziale Ustalania Świadczeń