Praktyki Staże

STAŻ W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ PROSTĄ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY

Fundacja Znajdź Pomoc w grudniu 2019 r. rozpoczęła rekrutację do projektu „Staże zawodowe” w ramach konkursu „Stażysta Plus” (Program Stabilne Zatrudnienie), współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt będzie realizowany przez okres 12 m-cy.

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

 • Z orzeczoną niepełnosprawnością;
 • Zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko pomorskiego;
 • W wieku 18-64 lata;
 • Nieaktywne zawodowo;
 • Niepobierające świadczeń emerytalnych.

W ramach projektu oferujemy wszystkim uczestnikom:

 • Wsparcie Trenera Pracy;
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym,
 • Refundację kosztów dojazdów do/z miejsc realizacji staży,
 • Badania lekarskie, szkolenie BHP.

Potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:

 • Formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcje oraz klauzulę RODO.
 • CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i/lub doświadczeniu,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Oświadczenie, iż Uczestnik Projektu nie bierze udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób
  z niepełnosprawnością,
 •  Jeśli wymaga tego stanowisko również dyplom ukończenia studiów wyższych,

  Więcej informacji odnośnie konkretnych stanowisk stażowych z uwzględnieniem wymagań postawionych przez organy administracji publicznej można uzyskać bezpośrednio w Fundacji:

Fundacja Znajdź Pomoc
al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
e- mail: stazysta@znajdzpomoc.pl
www.znajdzpomoc.pl

tel: 577 648 000 lub 22 299 29 28

 Staże zawodowe realizowane będą głównie na terenie Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Bydgoszczy, Elbląga, Torunia oraz we Włocławku.

            Udział w projekcie „Stażysta Plus” pozwoli Ci na podniesienie Twoich kompetencji, pomoże Ci w zdobyciu nowego zawodu i ułatwi znalezienie pracy.

            Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!