Praktyki Staże

Praktyka skierowana do studentów Wydziału Informatyki

Studenci Wydziału Informatyki:

Informujemy o możliwości odbycia praktyk w Spółce Orlen Paliwa

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie informacji wraz ze swoim CV do 27.06.2019
na adres email: praca@wlodkowic.pl

Istnieje możliwość zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną przez firmę Orlen Paliwa .