Praktyki Staże

Praktyki studenckie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Informujemy, że Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku podpisała porozumienie dotyczące praktyk studenckich z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.
Praktyki można odbywać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie lub w delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Radomiu i Siedlcach.
Wymiar wykonywania przez praktykanta zadań w ramach praktyki studenckiej wynosi nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu i ma charakter nieodpłatny

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie jest możliwość odbycia praktyk studenckich w:
• Biurze Wojewody
• Biurze Obsługi Urzędu
• Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
• Wydziale Kontroli
• Wydziale Zdrowia
• Wydziale Spraw Obywatelskich
• Wydziale Finansów
• Wydziale Nadzoru Prawnego
• Wydziale Polityki Społecznej
• Wydziale Spraw Cudzoziemców
• Wydziale Infrastruktury
• Wydziale Geodezji
• Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
• Biurze Kadr i Obsługi Prawnej
• Biurze Rozwoju i Inwestycji

W Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku jest możliwość odbycia praktyk studenckich w:
• Biurze Wojewody
• Biurze Obsługi Urzędu
• Wydziale Kontroli
• Wydziale Zdrowia
• Wydziale Spraw Obywatelskich
• Wydziale Nadzoru Prawnego
• Wydziale Polityki Społecznej
• Wydziale Infrastruktury
• Wydziale Geodezji
• Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
• Biurze Kadr i Obsługi Prawnej

Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk dostarczają do urzędu:

 • skierowanie z uczelni ze wskazaniem wydziału odbywania praktyk,
 • program praktyk,
 • CV zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny pod adresem:
  https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/praca/866,Praktyki-studenckie.html
 • praktyki rozpoczynają się pierwszego i piętnastego dnia każdego miesiąca,
 • odbywają się na podstawie pisemnego porozumienia zwartego pomiędzy uczelnią a urzędem;
 • student po zakończeniu praktyk otrzymuje informację zwrotną na temat współpracy i jakości realizowanych przez niego zadań;
 • opinie z praktyk studenci często dołączają do aplikacji rekrutacyjnej.

Dzięki praktykom student zyska:

 • dodatkową wiedzę i praktyczne umiejętności;
 • sprawdza się w działaniu;
 • buduje swój wizerunek na rynku pracy;
 • nawiązuje nowe kontakty zawodowe;
 • zdobywa doświadczenie, które jest wymagane przy rekrutacjach w administracji publicznej.

Szczegóły dotyczące odbycia praktyk studenckich w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz kwestie formalne:

Katarzyna Sowa
Biuro Karier Zawodowych
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
al. Kilińskiego 12, pokój 14A
09-402 Płock
tel. 24 366 41 14
e-mail: praca@wlodkowic.pl