Praktyki Staże

PRAKTYKI w firmie WIKA Polska we Włocławku

Program Praktyk Letnich dla Studentów jest dla nas okazją do odkrycia ludzi z potencjałem, którzy w przyszłości będą uczestniczyli w budowaniu naszego sukcesu biznesowego. Program kierujemy do studentów, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości i chcą mieć wpływ na kształtowanie swojej kariery.

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

-studia na kierunku technicznym (preferowane: mechanika, budowa maszyn, automatyka, elektronika, elektrotechnika, inżynieria procesu, inżynieria jakości)

Program Praktyk letnich poza kierunkami technicznymi, obejmuje również kierunki takie jakie jak Logistyka, Księgowość, Marketing

-ukończony co najmniej III rok studiów

-znajomość j. niemieckiego lub angielskiego w stopniu dobrym

-mile widziani studenci z inicjatywą, którzy udzielają się w kołach naukowych, organizacjach studenckich, biorą udział w konkursach

Naszym praktykantom oferujemy: 
Praktyki w działach technicznych w okresie wakacyjnym wynagrodzenie za pracę wykonaną podczas praktyk możliwość aktywnego uczestnictwa w bieżących projektach wybranego działu pisemne zaświadczenie o odbyciu praktyk dla najlepszych oferujemy szansę odbycia kolejnych praktyk a nawet zatrudnienia w przyszłości!

Praktyki obowiązkowe: 
Poza Programem Praktyk Letnich dla Studentów oferujemy możliwość odbycia bezpłatnych praktyk zawodowych na podstawie skierowania z uczelni. Sposób aplikowania i etapy rekrutacji są takie same jak w przypadku aplikowania do Programu.

Sposób aplikowania:

1. Prześlij CV na adres: kariera@wikapolska.pl wpisując w temacie „Program Praktyk Letnich dla Studentów”.

Dopisz w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

2. W treści e-mail napisz koniecznie:

Dlaczego chcesz odbyć praktyki w naszej firmie?

Jaki obszar, dział najbardziej Cię interesuje?

Ile miesięcy możesz poświęcić na praktyki?

Jakie terminy Cię interesują? Ile godzin w ciągu tygodnia możesz nam poświęcić (w przedziale od 20 do 40 godz.)?

Etapy rekrutacji: 
Rekrutacja do Programu będzie przebiegała tak, jak w przypadku poszukiwania przez nas pracowników: 
1. Na początek dokonamy selekcji nadesłanych zgłoszeń 
2. Z wybranymi kandydatami przeprowadzimy wstępne wywiady telefoniczne 
3. Osoby spełniające nasze oczekiwania zaprosimy na spotkania.

Praktyki u nas mogą stanowić pierwszy krok w Twojej karierze zawodowej!

https://www.wikapolska.pl/career_intershipsworkshop_pl_pl.WIKA

Wykorzystaj szansę i aplikuj !