Sztuka autoprezentacji

Dlaczego pierwsze wrażenie jest ważne ?
Bo robimy je tylko raz

Niezależnie od doświadczenia oraz dyplomu ukończenia studiów potencjalny pracownik powinien umieć prezentować się w najlepszym świetle podczas całego procesu rekrutacji.
Proces ten zaczyna się od szlifowania CV do przygotowania się do wszystkich ważnych rozmów kwalifikacyjnych. Trzeba się wielu rzeczy dowiedzieć, wiele technik opanować, aby stać się atrakcyjnym, potencjalnym pracownikiem.

 1. Zacznij od CV
  Napisanie dobrego CV może być kluczem do sukcesu. To od niego rekruterzy zaczynają przeglądanie aplikacji kandydata. Osoba prowadząca rekrutację poświęca kilkanaście sekund na przeczytanie jednego życiorysu. Jeżeli nie znajdzie w nim potrzebnych informacji, dokument będzie nieczytelny, zbyt obszerny czy nie jasny, to nie ma szans na wyróżnienie się wśród pliku kilkudziesięciu innych podań.
  CV piszemy zawsze pod konkretne stanowisko, na które aplikujemy. Elementy, które umieszczamy w swoim życiorysie to: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie, kursy i szkolenia, umiejętności, cechy osobowości i zainteresowania. Życiorys powinien być sporządzony schludnie i starannie, aby dobrze się czytało. Zawarcie w CV ciekawego hobby czy wolontariatu doda blasku aplikacji, nawet jeśli nie mamy wielkiego doświadczenia zawodowego.

2 . Dobrze umotywowany list
List motywacyjny powinien tłumaczyć, dlaczego ubiegamy się na dane stanowisko oraz swą treścią zmotywować pracodawcę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Mamy tu okazję do pokazania pracodawcy wszystkiego, na co nie starczyło miejsca w CV.

Właściwa treść listu powinna zawierać następujące treści:

 • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie,
 • krótki opis posiadanego wykształcenia oraz umiejętności i doświadczeń zawodowych,
 • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie. Po właściwym przedstawieniu swojej osoby należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury i rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

3. Przygotowanie do spotkania
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracodawca chce się przekonać, czy kandydat rzeczywiście nadaje się do pracy na danym stanowisku.
Dlatego kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej w kwestii merytorycznej i ogólnej.
Ważnym elementem takiego spotkania jest zdobycie wiedzy o firmie. Informacje, które należy zebrać to m.in.: jaka jest specyfika branży, czym się firma zajmuje, od kiedy firma istnieje, jaką ma pozycję na rynku, ile zatrudnia osób.

Nieprzygotowanie się do z podstawowej wiedzy o firmie jest niestety objawem ignorancji. Warto jest, więc przeczytać o danym przedsiębiorstwie. Nie tylko wzmocni to obraz kandydata jako osoby zaangażowanej, ale ułatwi odpowiadanie na pytania.

Rozmowa kwalifikacyjna porusza zazwyczaj zagadnienia z trzech obszarów:

 • zawodowego związanego z zapoznaniem się ze szczegółami dotyczącymi doświadczeń i wiedzy kandydata.
  Pytania, na które można się przygotować:
  Na czym polegała Pana/i ostatnia praca?
  Co jest Pana/i największym sukcesem zawodowym?
  Jak wyobraża sobie Pan/Pani pracę na stanowisku, na które aplikuje?
  Co Pana/Panią najbardziej motywuje do pracy?
 • motywacyjnego, który wiążę się z ustaleniem poziomu aspiracji zawodowych kandydata. Dla pracodawcy istotne jest zbadanie rzeczywistych motywacji kandydata do podjęcia pracy na danym stanowisku ( stabilizacja, finanse, rozwój itp.)
  Pytania, na które można się przygotować:
  Dlaczego zainteresował się Pan/i naszą ofertą?
  Czego spodziewa się Pan/i po pracy w naszej firmie?
  Jakie są Pana/i wymagania płacowe?
  Proszę przekonać mnie, że właśnie Pan/i jest dla nas odpowiednią osobą na to stanowisko?
 • osobowościowego związanego z oceną predyspozycji psychicznych kandydata. Rekrutujący chce stwierdzić czy kandydat posiada zdolności interpersonalne, analityczne, czy jest komunikatywny, jak radzi sobie z silnym obciążeniem i stresem.
  Pytania, na które można się przygotować:
  Woli Pan/Pani pracować zespołowo czy indywidualnie?
  Jakie są Pana/i mocne i słabe strony?
  Proszę opowiedzieć czego się Pan/i nauczył/a po ostatnio poniesionej porażce?
  Jakie odniósł/a Pan/i w ostatnim czasie sukcesy?
  Odpowiadając na pytania, każdą odpowiedź trzeba umieć uzasadnić lub zilustrować przykładem. Dzięki temu stanie się ona bardziej wiarygodna i będzie miała większą siłę przekonywania.

4. Autoprezentacja
Na zrobienie pierwszego wrażenia na drugiej osobie ma się podobno tylko 11 sekund. Tyle wystarczy, aby rozmówca dokonał oceny drugiej osoby.
Co zrobić, aby wrażenie było jak najlepsze? Trzeba pamiętać o kilku ważnych elementach autoprezentacji. Warto zwrócić uwagę na mowę ciała, przywitać się zgodnie z kulturowo przyjętym zwyczajem, uśmiechnąć się oraz patrzeć rozmówcy w oczy. Istotny jest sposób mówienia (głośność, wyraźne mówienie, ton głosu, dobór słów, niezbyt długie zdania). Pamiętajmy o umiarkowanej gestykulacji, zbyt intensywne gestykulowanie może zaniepokoić rozmówcę, a nawet zniechęcić. Natomiast jego brak świadczy o braku zaangażowania.
Oczywiście należy zwrócić uwagę na odpowiedni wygląd zewnętrzny. Strój musi być schludny, skromny i niewyzywający, u kobiet ważny jest również delikatny makijaż. Nie przesadzajmy z nadmierną liczbą ozdób, dodatków i z nadmierną ilością perfum.
W trakcie konwersacji pochylamy delikatnie ciało w stronę rozmówcy, co oznacza aprobatę dla słów rozmówcy, sympatię i zaangażowanie. Lekkie przekrzywienie głowy na bok oznacza zaciekawienie i zainteresowanie. Ważnym sygnałem jest też kiwanie głową towarzyszące potakiwaniu. Oznacza aprobatę, aktywne słuchanie, uwagę i skupienie nad tym, o czym mówi nasz rozmówca.

Podsumowując – autoprezentacja jest sztuką, którą warto cały czas w sobie doskonalić, aby odnieść sukces podczas rozmowy. Ponadto wiedza na ten temat pomoże nam lepiej się przygotować i być bardziej skutecznym w zdobywaniu zatrudnienia.

Rozmowa jest obopólną wymianą informacji. Ma na celu dostarczyć osobie, która ją przeprowadza, informacji potrzebnych do oceny kandydata, jego możliwości i motywacji potrzebnych do osiągnięcia odpowiednich wyników, czy też dopasowania się do firmy. Z punktu widzenia kandydata rozmowa kwalifikacyjna daje możliwość autoprezentacji, wskazania korzyści wynikających z nawiązania współpracy z firmą, przedstawienia oczekiwań wobec stanowiska, poznanie przełożonego, firmy oraz otrzymanie szczegółowego opisu oferty pracy.

Umiejętność skutecznego przejścia przez proces rekrutacji, czyli takiego, który pozwoli wyróżnić się na tle innych kandydatów, nie musi być cechą charakteru, ale może być wyuczoną i stale usprawnianą kompetencją. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie się.
Niezależnie od tego jak skutecznie udaje się do tej pory nawiązywać kontakt z osobami decyzyjnymi, lub jak wysokie są kwalifikacje, zazwyczaj wygrywa ten, kto potrafi najlepiej się zaprezentować.

Znaczna większość niepowodzeń na rozmowach kwalifikacyjnych spowodowana jest brakiem przygotowania do rozmowy, nie brakiem kwalifikacji.