Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej

Nasza przyszłość zawodowa oraz efektywność decyzji edukacyjnych i zawodowych zaczyna się od NAS SAMYCH. Oznacza to, że najistotniejsze jest, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy, jaki jest nasz indywidualny profil zainteresowań zawodowych oraz jak możemy wykorzystać swoje mocne strony osobowości, aby podjąć jak najlepsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

O czego trzeba zacząć, aby zaplanować swoją karierę zawodową ?
Przede wszystkim od samego siebie – od świadomości własnych predyspozycji, celów życiowych i sposobów na ich osiągnięcie. W tym celu pomocne będzie zapoznanie się ze specyfiką danych zawodów oraz uzyskanie jak najwięcej wiedzy na własny temat, samopoznanie z wykorzystaniem testów predyspozycji, kompetencyjnych i osobowościowych. Wiedza o samym sobie, o zawodach i o rynku pracy to niezbędne elementy profilowania własnej drogi zawodowej.

  1. Poznaj samego siebie

Rozpoznawanie własnych cech, umiejętności i zainteresowań to niezbędna czynność przy planowaniu swojej edukacji oraz kariery zawodowej. To, co myślimy o sobie, ma ogromny wpływ na nasze życie, na to, jak się zachowujemy, jaki mamy stosunek do siebie i do innych ludzi. Dokonanie samooceny wzbogaca wiedzę o sobie. Poznanie siebie ułatwi też odnalezienie mocnych stron oraz tych elementów, nad którymi warto jeszcze popracować.
Odpowiedz sobie na pytania:
jakie słabe strony spostrzegają u ciebie inni ludzie?, jakie są twoje charakterystyczne cechy?, jakich umiejętności ci brakuje?, co umiesz robić dobrze?, co wychodzi ci gorzej?, za co chwalą cię inni?, czego powinieneś/powinnaś unikać?, co lubisz robić?, co chciałbyś/chciałabyś robić coś lepiej?

2. Wybierz zawód odpowiedni dla siebie, w którym będziesz czuł/czuła się dobrze

W odniesieniu do swoich cech osobowych i umiejętności zdecyduj się na zawód, którym jesteś zainteresowany. Najlepiej określić grupę zawodów, w których chcesz w przyszłości pracować. Pamiętaj, że zmieniający się rynek pracy sprawia, że często ukończony kierunek studiów, posiadane doświadczenie i umiejętności, okazują się niewystarczające. Stąd konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji oraz elastyczność w dopasowaniu do zmieniającej się rzeczywistości. Coraz częściej zdarza się, że musimy się przekwalifikować. Warto uniknąć zaskoczenia i myśląc o dalszej karierze zawodowej, pamiętać o konieczności ciągłego rozwoju. Wolny czas warto wykorzystać na naukę języków obcych, na udział w kursach i warsztatach.

3. Przygotuj się do szukania pracy

– sporządź dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny dostosowując ich formę i treść do własnej historii zawodowej; – twórz sieć kontaktów wśród znajomych, rodziny, bliskich, którzy mogą pomóc w zdobywaniu informacji dotyczących wolnych miejsc pracy. Najlepiej jeśli wszyscy wokół wiedzą, że poszukujesz pracy;
– docieraj do  ogłoszeń prasowych, radiowych, wykorzystuj Internet jako źródło informacji o rynku pracy;
– korzystaj z agencji pośrednictwa pracy, są to firmy, do których zwracają się pracodawcy, celem znalezienia odpowiedniego pracownika;
– bierz udział w targach pracy;
– weź udział w warsztatach, na których będziesz mógł lepiej przygotować się do poszukiwania pracy;
– stwórz własną ofertę – jest to dobra metoda poszukiwania pracy; poza dostarczeniem dokumentów aplikacyjnych do firmy, to także dobra okazja, aby spotkać się osobiście z pracodawcą i zaprezentować swoje umiejętności.

4. Dowiedz się, jak wygląda aktualnie rynek pracy

Zapoznaj się z aktualnym stanem oraz prognozami ekspertów o runku pracy. Źródłami interesujących danych mogą być: prasa, Internet (strony ministerstw oraz urzędów pracy), radio, telewizja, opracowania książkowe, publikacje, a także inni ludzie. Warto skorzystać z usługi doradcy zawodowego. Można skorzystać z indywidualnego spotkania lub uczestnictwa w spotkaniu grupowym poświęconym sytuacji na runku pracy.
Tworząc plan kariery, opieramy się na obecnej wiedzy: o sobie, o trendach na rynku, o rzeczywistości. Żyjemy w świecie wciąż się zmieniającym, nawet my sami się zmieniamy.  Wszystkich zmian nie da się przewidzieć, należy zatem na nie odpowiednio reagować modyfikując plany. Niezwykle trudno karierę zaplanować raz i potem konsekwentnie ją realizować. Cele zawodowe muszą być ciągle dostosowywane do rzeczywistości.

Współcześni pracodawcy oczekują od zatrudnianych przez siebie osób: punktualności, niezawodności, samodyscypliny, rzetelności, komunikatywności oraz entuzjazmu i dużego zapału. Osobie, która nie rozpoznała swoich potrzeb zawodowych oraz nie zdefiniowała swojej ścieżki zawodowej będzie bardzo trudno spełnić wszystkie wymagania. Najlepsza praca i kariera to taka, w której człowiek może wykorzystywać owocnie swoje zasoby czerpiąc z tego wiele satysfakcji.